"Sang ved indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl (Hen over armods vrå går storme vilde)" er nummer 1916 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 416 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 420.

"Sang ved indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl (Hen over armods vrå går storme vilde)" blev offentliggjort for første gang 3. juni 1842, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 420:

Sang ved Indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl, den 3die Juni 1842. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Hen over Armods Vraa gaaer Storme vilde).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Sider. Mel.: Der er et Land, det Sted er høit i Norden. Under Overskriften en Blomsterkrans. (Saml. Skr. XII, 116 - Nr. IV af Kong Frederik den Sjette).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-6)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1842.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 384 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google