"Sang ved indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl (Hen over armods vrå går storme vilde)" [Danish title] is number 1916 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 416 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 420.

"Sang ved indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl (Hen over armods vrå går storme vilde)" [Danish title] was first published 3 June 1842, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 420:

Sang ved Indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl, den 3die Juni 1842. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Hen over Armods Vraa gaaer Storme vilde).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Sider. Mel.: Der er et Land, det Sted er høit i Norden. Under Overskriften en Blomsterkrans. (Saml. Skr. XII, 116 - Nr. IV af Kong Frederik den Sjette).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-6)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1842.

Editions

The work was published later (26 December 1846) as a part of Digte, gamle og nye [Danish title]. (Number 1306. BFN 488. Category/genre: Collection of poems).

In modern Danish on p. 384 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google