"The Silent Book" is number 97 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 97 in the category fairy tale (the range 1 - 300).

"The Silent Book" was first published 19 May 1851, cf. the bibliographic description (in Danish) in : H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

Den stumme Bog

Eventyret "Den stumme Bog" tryktes frste gang som kapitel 16 i rejsebogen I Sverrig. Flgende bibliografiske oplysninger om denne er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Vrker 1822-1875 (1942):

I Sverrig. / Af / H. C. Andersen. / Kjbenhavn. / Forlagt af Universitets- boghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1851.
Smudstitelblad I Sverrig. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Tilegnelse til Digteren Bernhard v. Beskow. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 210 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 19. 5. 1851). (Saml. Skr. VIII, 123).
Anm.: Flyveposten 23. 5. 1851, Nr. 118. - Idun, Nr. 12, 1851, 95-96. - Kjbenhavnsposten 20. 6. 1851, Nr. 139, 554.

The work was published as a part of I Sverrig [Danish title]. (Number 712. BFN 591. Category/genre: Travelogue).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1851.

Editions

The work was published later (30 March 1863) as a part of Eventyr og Historier. Andet Bind. 1863 [Danish title]. (Number 328. BFN 847. Category/genre: Fairy tale collection).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google