DA | EN
The Hans Christian Andersen Center

"The Silent Book" is number 97 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 97 in the category fairy tale (the range 1 - 300).

"The Silent Book" was first published 19 May 1851, cf. the bibliographic description (in Danish) in : H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

Den stumme Bog

Eventyret "Den stumme Bog" tryktes frste gang som kapitel 16 i rejsebogen I Sverrig. Flgende bibliografiske oplysninger om denne er citeret fra Birger Frank Nielsen: Digterens danske Vrker 1822-1875 (1942):

I Sverrig. / Af / H. C. Andersen. / Kjbenhavn. / Forlagt af Universitets- boghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1851.
Smudstitelblad I Sverrig. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Tilegnelse til Digteren Bernhard v. Beskow. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 210 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rbd. (Udkom 19. 5. 1851). (Saml. Skr. VIII, 123).
Anm.: Flyveposten 23. 5. 1851, Nr. 118. - Idun, Nr. 12, 1851, 95-96. - Kjbenhavnsposten 20. 6. 1851, Nr. 139, 554.

The work was published as a part of I Sverrig [Danish title]. (Number 712. BFN 591. Category/genre: Travelogue).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1851.

Editions

The work was published later (30 March 1863) as a part of Eventyr og Historier. Andet Bind. 1863 [Danish title]. (Number 328. BFN 847. Category/genre: Fairy tale collection).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google