H.C. Andersens far

- Der er ingen tvivl om, at H.C. Andersen selv var overbevist om, at den fattige skomager Hans Andersen (f. 1782, d. 1816) var hans rigtige far. Det indg�r levende i den f�lelse af at v�re underklassebarn, som (for)fulgte ham livet igennem, uanset h�dersbevisninger, ber�mmelse og venskabelig accept i royale og adelige kredse. Men derfor kan han muligvis godt i enkelte �jeblikke have leget med tanken om at v�re af h�jere herkomst - ganske som hans litter�re modelbillede Aladdin i Oehlenschlägers skuespil af samme navn (1805), hvor det viser sig, at ikke den fattige skr�dder Mustapha, men en emir er Aladdins rigtige far (og dermed legitimerer hans adkomst til den sociale opstigning til selv at blive sultan til sidst). I sine selvbiografier har Andersen i hvert fald h�vdet - givetvis inspireret af sk�nmalende fort�llinger fra farmoderen - at familien oprindeligt skulle komme fra bedrestillede k�r, hvad der dog ikke er rigtigt.

Der har flere gange v�ret fremsat teorier om andre "f�dre" til H.C. Andersen, bl.a. at den portner ved Hospitalet (fattigg�rden) Nicolas Gomard (en indvandret fransk huguenot), der st�r anf�rt som fadder til Andersen, skulle v�re hans rigtige far. Mest sejlivet har en teori v�ret, som blev fremf�rt af dav�rende rektor ved Slagelse Gymnasium Jens J�rgensen (i bogen H.C. Andersen. En sand myte 1987). Jens J�rgensen h�vder, at den dav�rende prins Christian Frederik (den senere konge Chr. VIII) og en fynsk komtesse, Elise Ahlefeldt-Laurvig, skulle v�re hans rigtige for�ldre, og at Andersen selv godt vidste, hvordan det forholdt sig. Som teorien er fremf�rt i bogen, bygger den dog p� helt charlatan-agtig omgang med kilderne og er da ogs� blevet grundigt tilbagevist af samtlige eksperter i s�vel Christian VIII som HCA. Men netop denne massive afvisning har fyret yderligere op under det brede publikums interesse for teorien.

Rolf Dorset, der oprindeligt er uddannet under prof. Aage Henriksens vinger i K�benhavn og indtil for nogle �r siden var redaktionschef p� Fyens Stiftstidende, har i 2004 taget tr�den op igen fra Jens J�rgensen i bogen Paradisbarnet - en bog om H.C. Andersens herkomst - uden dog at have bragt nye "beviser" p� banen.

Vello Helk, fhv. overarkivar ved Rigsarkivet, har haft adgang til kongehusets dokumenter fra perioden og har et indg�ende kendskab til fakta i denne sag. Han har tilladt os at offentligg�re et udkast til en kritisk anmeldelse af Dorsets bog og konges�nsteorierne: "H. C. Andersen og Christian 8. � endnu en gang".