H.C. Andersens middagsturnus

- I perioder af sit liv havde H.C. Andersen en fast turnus med hensyn til, hvem han spiste til middag hos ugen igennem. Det var en skik, der pĂĄbegyndtes, da han var ung og fattig, men som efterhĂĄnden blev en tradition.

1827 ser turnus'en sĂĄdan ud:

Mandag hos kommandør Wulffs, tirsdag hos Collins, onsdag hos etatsrĂĄd og medlem af teaterdirektionen G.H. Olsen, torsdag hos enkefru Friederike Müffelmann (hendes søster, Martha, havde været husjomfru hos Meislings i Slagelse, mens Andersen gik i skole dér), fredag hos H.C. Ørsted og lørdag hos pakhusforvalter (ved Kgl. Grønlandske Handel) Jonathan Balling. Søndagen reserverer Andersen til fri disposition, idet han ofte er bedt ud.

1838 ser turnus'en sĂĄdan ud (jvf. brev til Henriette Hanck d. 27. april):

"Mine Middage ere Mandag hos fru Bügel, hvor vi altid spise, som til stort Selskab. Tirsdag hos Collins, hvor den ældste Søn med Kone [Gottlieb Collin gift m. Augusta Petzholdt] ogsaa spiser denne Dag og derfor faae vi noget Aparte. Onsdag hos Ørsted, der altid den Dag har sine Fremmede, Torsdag igjen hos fru Bügel, Fredag hos Wulffs, hvor Weyse altid kommer paa samme Dag og efter Bordet phantaserer; Løverdag er min fri Dag da spiser jeg hvor jeg bliver inviteret ellers hos Farini [= Ferrini, en restaurant]. Søndag hos Fru Læssøe eller i Studenterforeningen, føler jeg mig ikke vel til at gaae den lange Tour [ud til Østerbrogade, hvor fru Læssøe boede i et hus lige ved søen omtrent ved den nuværende Willemoesgade]. See det er Ugens Gang!"

1860erne ser turnus'en sĂĄdan ud:

Mandag hos Edvard og Henriette Collin i Dronningens Tværgade. Tirsdag hos A.L. Drewsen og hans kone Ingeborg, f. Collin, i Rosenvænget. Onsdag H.C. Ørsteds enke, Inger Birgitte Ørsted, der boede sammen med sin datter Mathilde i den gamle farvergĂĄrd, Vestergade 28. Her kom han kl. 4 til middagen og gik kl. halvseks, fordi han skulle i teatret. Torsdag hos familien Melchior. Fredag hos fru Ida Koch. Lørdag hos kammerherreinde Louise de Neergaard, f. Olsen (hun dør dog allerede 1866). Søndag hos familien Henriques.